Linki

lpaonline.org

Strona organizacji Little People of America działającej w Stanach Zjednoczonych. Widać na niej na jak dużą skalę można wzajemnie sobie pomóc, strona zawiera wiele porad i informacji.

 

rodzicniepeka.pl

Fundacja Rodzic Nie Pęka prowadzi działania na rzecz rodziców i dzieci mających achondroplazję (potocznie karłowatość), osteochondrodysplazję lub wady kostne.

Fundacja obejmuje swoim działaniem obszar całego kraju. Działania fundacji skierowane są do rodziców, opiekunów prawnych i ich dzieci, oraz osób dorosłych, u których zdiagnozowano powyższe schorzenia. Celem fundacji jest udzielenie kompleksowego wsparcia tym osobom na każdym etapie życia.

 

beyondachondroplasia.org

W czerwcu 2018 powyższy portal zaczął być tłumaczony również na język angielski. Twórcy strony upowszechniają informacje na temat achondroplazji, m.in. placówek w Europie zajmujących się tematem.

 

turner.org.pl

Organizacja, której głównym celem jest doprowadzenie do stworzenia harmonijnego rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego osób z zespołem Turnera, dającego im szansę na jakość życia nie różniącą się istotnie od osiąganej przez osoby zdrowe.

 

chceurosnac.pl

Ogólnopolska Fundacja Chcę Urosnąć skupia przede wszystkim rodziców dzieci dotkniętych problemami endokrynologicznymi, między innymi niedoborem hormonu wzrostu.

 

silver-russell.org.pl

Stowarzyszenie chorych na zespół Silvera-Russella utworzone zostało w grudniu 2014 roku. Ma ono na celu integrację chorych oraz ich rodzin jak i wspólne działania w celu uzyskania dostępu do jak najlepszej opieki medycznej. Przede wszystkim mamy być dla siebie wsparciem. Zespół Silvera-Russella jest chorobą rzadką i często po diagnozie rodzice chorego dziecka nie wiedzą co tak naprawdę ich czeka oraz gdzie szukać pomocy. My chcemy im pomóc odnaleźć się w tej nowej dla nich sytuacji.

 

aparatilizarowa.pl

Polska strona traktująca o metodzie chirurgicznego wydłużania kończyn opracowanej przez Gawriła Ilizarowa.

 

integracja.org

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji jest organizacją pożytku publicznego. Powstało w 1995 roku z inicjatywy Piotra Pawłowskiego, twórcy magazynu dla osób niepełnosprawnych “Integracja”. Zorganizowaliśmy się wokół idei: integracja jako normalne zjawisko we wszystkich relacjach życia społecznego.

 

niepelnosprawni.pl

Portal stworzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji jest największym serwisem informacyjnym w Polsce poruszającym tematykę niepełnosprawności. Serwis działa od lutego 2003.r.

 

ngo.pl

Portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor to największy w Polsce serwis zajmujący się tematyką społeczeństwa obywatelskiego. Na bieżąco informuje o tym, co dzieje się w III sektorze, inicjuje dyskusje na ważne tematy, promuje ciekawe wydarzenia.Służy pomocą stowarzyszeniom i fundacjom m.in. w zakresie zarządzania organizacją, prawa, księgowości czy zdobywania funduszy, a także informuje o działaniach prowadzonych przez organizacje. Dostarcza wiedzy na temat kondycji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Jest również źródłem informacji dla mediów, biznesu, instytucji publicznych oraz jednostek samorządu terytorialnego, które współpracują z organizacjami, bądź są zainteresowane nawiązaniem takiej współpracy.


1309