Modele niepełnosprawności we współczesnej Polsce, czyli o historycznym obciążeniu i współczesnej sytuacji osób niskorosłych – praca magisterska

Szerokie socjologiczne opracowanie historycznej i aktualnej sytuacji osób niskiego wzrostu, z uwzględnieniem polskich uwarunkowań.

Udostępniamy także wersję audio pracy wygenerowaną przez syntezator mowy.
Praca magisterska, autorka: Urszula Jankowska, Warszawa 2017.


3618