Leczenie

Zastosowanie hormonu wzrostu (GH) pozwala na bardzo ograniczony i krótkotrwały efekt przyspieszenia wzrostu u dzieci z achondroplazją. Nowe możliwości w leczeniu niedoboru wzrostu u tych dzieci stworzyła metoda Ilizarowa. Leczenie to polega na chirurgicznym wydłużeniu obu segmentów kończyn dolnych (obu ud i goleni), które można uzupełnić wydłużeniem kończyn górnych. Możliwości wydłużenia pojedynczego segmentu w tej chorobie są większe niż w innych schorzeniach z uwagi na pewien nadmiar tkanek miękkich w stosunku do długości kości. W związku z tym wydłużenie może nawet znacznie przekroczyć granicę 30% pierwotnej długości segmentu określaną jako granicę bezpiecznego wydłużenia. Z drugiej jednak strony wieloetapowość i długotrwałość leczenia czyni je bardzo obciążającym i wymagającym dla chorego oraz zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań, co powinno skłaniać lekarza do bardzo ostrożnego i precyzyjnego kwalifikowania chorych do tego leczenia. Najczęściej stosowaną taktyką leczenia jest wydłużenie „krzyżowe”, polegające na jednoczesnym wydłużeniu uda po jednej stronie i goleni po przeciwnej, a w drugim etapie (po ok. 6-12 miesiącach rehabilitacji) powtórzenie procedury w sposób odwrócony. Po około 2-3 letnim leczeniu można uzyskać zwiększenie wzrostu o ok. 15 – 25 cm, a jeżeli wydłużenie wykona się w młodszym wieku (8-10 r. ż.), to powtórzenie procedury w okresie późniejszym (14-16 r.ż.) może pozwolić na zdwojenie tego efektu.


3801