Historia Klubu

Klub Nieduzi kontynuuje działalność rozwiązanego w grudniu 2012. roku Stowarzyszenia Nieduzi.
Nasza historia w pigułce:

  • 8. grudnia 1994 – Elżbieta Andrews, Barbara Makowska, Ewa i Rafał Opielewiczowie zakładają Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Niskiego Wzrostu
  • 11. września 2010 – zmieniamy nazwę na Stowarzyszenie Nieduzi
  • 16. grudnia 2012 – złożenie wniosku o likwidację Stowarzyszenia Nieduzi
  • 20. listopada 2013 – zamknięcie procesu likwidacji Stowarzyszenia Nieduzi
  • 21. kwietnia 2013 – powołanie Klubu Nieduzi

Nasza działalność ma zasięg ogólnopolski, nawiązujemy również kontakty z podobnymi organizacjami z innych krajów.

Skupiamy osoby w każdym wieku wyróżniające się niskim wzrostem, zarazem nie odrzucając ludzi o mierze przeciętnej. Wśród naszych członków są dorośli mierzący nieco ponad metr wzrostu. Większość z nas jest dotknięta chorobami genetycznymi, wśród których znaczna część choruje na achondroplazję. Walczymy z przejawami nietolerancji, zwalczamy uprzedzenia społeczne. Nasza niepełnosprawność często wynika z faktu niedostosowania infrastruktury do naszego wzrostu, dlatego wychodzimy z misją: Świat nie tylko dla wysokich.

Klub współpracuje z mediami. Do tej pory były to: TVN, TVP S.A,, Newsweek Polska, Gazeta Wyborcza, Dziennik Polski i wiele innych czasopism. Nasi członkowie posiadają także kontakty z agencjami aktorów i statystów, które poszukują ludzi niskiego wzrostu do udziału w filmach, reportażach, programach etc.


5757